DESM

ACTUEEL

Jaarvergadering 2019-2020 en 2020-2021
Het terras van de kantine is iedere donderdagavond vanaf 19:30 uur geopend !!!
Ben Steijntjes

Klik hier voor het jeugdopleidingsplan (JOP) 2015 - 2019.

Het jeugdopleidingsplan vloeit voort uit het beleidsplan voetbaltechnische zaken v.v. DESM voor de jaren 2015 –2019. Er is voor een belangrijk deel gebruik gemaakt van bestaande leerplannen. Wel zijn hierin duidelijke keuzes gemaakt waardoor het uiteindelijke resultaat in harmonie is met de waarden en zienswijze binnen onze vereniging.

Het jeugdopleidingsplan is te beschouwen als een levend document en door vernieuwde inzichten kunnen zo nodig altijd wijzigingen worden aangebracht. Er zal ten alle tijden open worden gestaan voor op- en/of aanmerkingen en deze zullen bij het actualiseren van het jeugdplan worden meegenomen.

Het jeugdopleidingsplan is een belangrijk document omdat het duidelijkheid verschaft en een richtlijn biedt voor de hele jeugdopleiding en niet alleen voor de prestatieve jeugd. In die zin zal er naar worden gestreefd het voetbalniveau van de jeugd in de breedte te vergroten. Het mag duidelijk zijn dat dit nooit ten koste mag gaan van spelplezier, teamspirit en sportiviteit. Het plan moet gezien worden als een leidraad, niet als een strak keurslijf. Met het jeugdplan willen we duidelijkheid scheppen hoe de vereniging DESM, en met name de jeugdcommissie en technische commissie, aan kijkt tegen het jeugdvoetbal en wat onze ambitie is voor de komende jaren.

De uitvoering van het plan vergt een bepaalde mate van discipline en een grote investering in energie en tijd. Maar wij zijn er van overtuigd dat het jeugdopleidingsplan een positieve bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van het jeugdvoetbal binnen v.v. DESM.

Namens de jeugdcommissie & technische commissie,

Ernst Jansen & Rolf Bonten
Voorzitter jeugdcommissie & voorzitter technische commissie

 

DESM