DESM

Om geld in te zamelen en zodoende een steentje bij te dragen aan het onderzoek dat nodig is om de ziekte uiteindelijk onder controle te krijgen, zodat er in de toekomst geen kinderen of volwassenen aan deze ziekte komen te overlijden, zullen 35 (oud)leden, sponsoren of familieleden van DESM-leden de Alpenreus Alpe d'Huez gaan beklimmen op 6 juni 2019 of gaan mee als vrijwilliger.  

Deze groep, in de leeftijd van twintig tot ruim zestig jaar zullen dit fietsend, wandelend of hardlopend  gaan doen en anderen gaan mee om ons te ondersteunen.  

Als deelnemers doen wij ons best zo veel mogelijk sponsorgeld in te zamelen en daar hebben we uw hulp hard bij nodig. Kunnen we het volgende afspreken? Wij gaan een fysieke bijdrage leveren en dan vragen wij u om een financiële bijdrage. 

Sponsoren is heel makkelijk! Makkelijker dan de berg beklimmen! 

Hoe kunt u dit het makkelijkste doen.....            

Maak het bedrag dat u wil doneren over op rekeningnr: 

NL12RABO0334075890 t.n.v. DESM o.v.v. uw naam en sponsoring Team Claudia DESM

DESM