DESM

AFGELASTINGEN

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM OVER DE GESLOTEN POORTEN EN HEKKEN TE KLIMMEN EN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VOETBALVELDEN. BIJ OVERTREDING KUNNEN ER SANCTIES VOLGEN VOOR BETROKKEN SPELERS
Ben Steijntjes

CONTRIBUTIE !

Het nieuwe seizoen is begonnen.

Dit betekent ook dat de contributie weer geïnd gaat worden.

Dit laatste heeft inmiddels plaatsgevonden.

Ben je spelend of steunend lid en zijn er gegevens gewijzigd in jouw persoonlijke situatie (bankrekening / verhuizing etc.) en heb je dit nog niet doorgegeven, doe dit dan alsnog bij Mientje van Nieuwenhoven (m.van.nieuwenhoven@hetnet.nl).

Een behoorlijk aantal incasso’s hebben niet plaats kunnen vinden, er kan natuurlijk altijd iets zijn misgegaan. Heb je een vraag of een opmerking omtrent de incasso van de contributie, neem dan ook contact op met Mientje.

Zorg er s.v.p. voor dat het verschuldigde contributiebedrag vóór 7 september a.s. op onze rekening staat.

Doe dit voor jezelf maar zeker ook voor je team!

Bestuur D.E.S.M.

 

DESM