DESM

AFGELASTINGEN

Competities in amateurvoetbal worden niet hervat vanwege coronavirus
Jubileumfeest 75 jaar DESM gaat in juni 2020 niet door! De werkgroep komt spoedig met een beslissing ''hoe nu verder''.
LET OP! i.v.m. het coronavirus zijn er tot en met 28 april gèèn wedstrijden en trainingen en blijft het sportpark gesloten !
Ben Steijntjes

UITNODIGING & AGENDA JAARVERGADERING 2019

Graag nodigen wij alle leden uit voor onze jaarvergadering. Deze zal plaatsvinden op maandag 18 november 2019 om 20.00 uur in de hoeskamer. Eventuele aanvullingen op de agenda zullen via de site bekend worden gemaakt.

Agenda:

1.Opening vergadering door de voorzitter
2.Vaststelling verslag vorige vergadering
3.Vaststelling jaarverslag secretaris
4.Benoeming bestuur: aftredend en herkiesbaar Willeke Heijligers – secretaris
5.Benoeming bestuur: lid en beoogd penningmeester Joey Donkers
6.Financieel verslag afgelopen seizoen en verslag kascommissie
7.Begroting seizoen 2019 – 2020
8.Benoeming kascommissie
9.Verslag commissies:

- Sponsoring / PR commissie
- Technische commissie
- Jeugdcommissie
- Activiteitencommissie/ kantinecommissie
- Onderhoudscommissie

10.Mededelingen
11.Rondvraag en sluiting

Namens Bestuur VV DESM

Willeke Heijligers
Secretaris

DESM