DESM

AFGELASTINGEN

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM OVER DE GESLOTEN POORTEN EN HEKKEN TE KLIMMEN EN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VOETBALVELDEN. BIJ OVERTREDING KUNNEN ER SANCTIES VOLGEN VOOR BETROKKEN SPELERS
Ben Steijntjes

DESM IN ZUID-AFRIKA

Zuid Afrika

Tijdens onze reis door Zuid Afrika  hebben we een bezoek gebracht aan het stadje McGregor dat in het binnenland op zo'n 180 km van Kaapstad gelegen is.

In het stadje wonen circa 800 mensen, voornamelijk blanken. Aan de grens van McGregor ligt het " onderdorp" waar kleurlingen en zwarte mensen wonen. Het is geen township, maar de mensen wonen wel voornamelijk in hutten van hout en golfplaten.

Aan die grens is door een aantal vrijwilligers onder leiding van  de Belgische Katleen Verschoren, een schooltje voor de kinderen uit het onderdorp en de omgeving gesticht.

Dat schooltje krijgt een rijksbijdrage van 35 Rand per kind per dag, hetgeen neerkomt op € 2,75 per kind per dag. Daarvan moet alles betaald worden, lesmateriaal, speelgoed en een maaltijd die de kinderen s'middags krijgen. Ook vergoeding voor de vrijwilligers moet uit dit bedrag komen.

Aan de ouders wordt een bijdrage gevraagd, maar veel van de mensen kunnen dat moeilijk of niet betalen.

Daarbij komt nog dat het aantal leerlingen dat naar school komt sterk varieert, als er ergens werk is, bij voorbeeld druiven plukken, dan komen de oudere kinderen meestal niet naar school, de gezinnen hebben het geld hard nodig.

In de vakantieperiode zijn er daarentegen soms meer dan 100 kinderen waar dan voor gezorgd moeten worden

Het zal duidelijk zijn dat elke bijdrage meer dan welkom is.

Gelukkig krijgen zij hulp uit verschillende Europese landen waaronder Nederland.

DESM hielp!

Bij de school is een klein speelveld dat bestaat uit zand met stenen leuk, alleen je moet ook iets hebben om mee te spelen.

Wij hadden twee voetballen meegenomen en natuurlijk ook een pomp, voetballen konden ze dus.

Maar we hadden meer!

DESM heeft de school voetbalkleding geschonken, een schot in de roos.

De kinderen, er waren er op dat moment 8 aanwezig, waren zo trots als een pauw en van uittrekken was dus geen sprake. Ze hebben de hele dag in hun voetbalpakjes rondgelopen.

Het kleine meisje met de vlechtjes was het trotste van allemaal. Zij loopt elke morgen alleen 4 km naar school en dat later ook weer terug. Men denkt dat ze vier jaar is, maar zeker is dat niet. Een ding is zeker in het DESM tenue was ze ineens veel groter.

We hadden ook kousen  meegenomen, die hebben ze voorlopig niet nodig want zoals jullie zien doen ze alles op hun blote voeten. De kousen komen van de winter wel van pas.

Er is met de hulp van DESM nu in ieder geval een team dat in het dorp kan optreden.

De leiding van de school hoopt dat er in de toekomst nog " aangeklede" teams bij komen.

Behalve deze basisschool is er ook een soort ambachtsschool voor oudere kinderen die men probeert een vak aan te leren zodat hun mogelijkheden groter worden op een beter leven.

Toen wij er waren was er een opleiding tot fietsenmaker en een schildersopleiding  met een tiental jongeren van 14 tot 18 bezig. Wellicht kunnen we in de toekomst ook voor deze jongeren voetbalkleding bezorgen

 

Namens alle kinderen van de basisschool hardstikke bedankt!

Victor Goumans

DESM