DESM

AFGELASTINGEN

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM OVER DE GESLOTEN POORTEN EN HEKKEN TE KLIMMEN EN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VOETBALVELDEN. BIJ OVERTREDING KUNNEN ER SANCTIES VOLGEN VOOR BETROKKEN SPELERS
Ben Steijntjes

DE POORTEN GAAN NU ECHT DICHT !

Afgelopen zaterdag, de 24e, werd het seizoen 2016-2017 dan eindelijk afgesloten. Dat gebeurde met een heel leuk programma voor onze jeugd. Elders kunt U hier meer over lezen en foto’s bekijken. Een dikke pluim voor alle begeleiders en organisatoren, die dit weer mogelijk maakten.

’s Avonds was het de beurt aan de senioren. Het black and white verzoek van onze activiteiten-commissie was goed nagevolgd. De avond werd redelijk goed bezocht. Het was iets minder druk als anders, maar de gezellige sfeer die in de loop van de avond ontstond, zorgde ervoor dat een ieder met een goed gevoel huiswaarts kon keren. De muziekkeuze van de DJ en zijn anticiperen op….waren daar ook debet aan.

Op een afsluitingsavond zijn er altijd officiële handelingen, die een plek moeten krijgen. We noemen het afscheid van Louise, die na heel veel jaren trouwe dienst stopt met haar kantine-inzet op de zondag. Terecht werd ze op een heel warme wijze door een ieder in het zonnetje gezet op velerlei manieren. Afscheid was er ook van Janou als verzorgster en van Roy en Gerrit als selectiespeler. Zij doen een stapje terug. Voor Gerrit was wel een heel bijzonder grappig interview opgenomen. In het Spaans! Voor Gerrit geen probleem want hij spreekt alle wereldtalen. Geweldig gedaan en het ontroerde onze Gerrit dan ook zeer. Leuk om ook alle oud-trainers van Gerrit nog even terug te zien.

Bart werd tot selectiespeler van het seizoen gekozen. Proficiat Bart. Dik verdiend. Na enkele jaren met veel tegenslagen knokte je dit seizoen naar ons eerste en werd je een vaste kracht. Ook de scheidsrechters werden door voorzitter Hugo in het zonnetje gezet. Met ook als oproep om ons korps uit te breiden. Revo, onze praeses van de supporters, verraste Wieger door hem tot supporter van het jaar te benoemen. Tot slot werd Ton Verschuren terecht tot Moeësdiêker van het jaar gebombardeerd. Een keuze die door een ieder met applaus werd onderstreept. Ton is een geweldige verenigingsman. Een aimabel persoon, die vooral voor ons jeugd elke dag in de weer is. Een Brabander, die menig Limburger laat zien, hoe het kan. Proficiat Ton.

Hierna kon een ieder helemaal los gaan voordat de tent werd gesloten. Dat gebeurde op onze bekende wijze. Met z’n allen, schouder aan schouder, de bekende tophits van Gerrit ondersteunen. Er werd gedanst, meegezongen. De hapjes en drankjes waren lekker. Kortom een gezellige avond. Onze huisfotograaf Henk heeft er een mooie fotosessie van gemaakt.

Nu dus echt rust. De poort gaat dicht. Geniet van een voetballoze tijd. Het is weer snel augustus. Lees ons clubblad goed door en blijf ons volgen via de site….Daar komt het belangrijkste laatste nieuws zeker voorbij.

Fijne vakantie.

DESM