DESM

AFGELASTINGEN

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM OVER DE GESLOTEN POORTEN EN HEKKEN TE KLIMMEN EN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VOETBALVELDEN. BIJ OVERTREDING KUNNEN ER SANCTIES VOLGEN VOOR BETROKKEN SPELERS
Ben Steijntjes

Donatie Jo van Geneijgen

Op zaterdag 18 mei 2016 vond er in de St. Matthias parochiekerk een sfeervolle

presentatie van het boek “Leuken: Tijdsbeeld van toen” plaats.

Het boek mag een groot succes worden genoemd.

De uitgaven van het boek had een gemeenschappelijk doel zonder winstbejag.
Vanuit het batig saldo is een verdeling gemaakt voor het verenigingsleven op 
Leuken en wordt in het schoolpark een blijvende herinnering over Leuken opgericht.

Ook onze vereniging heeft van Jo van Geneijgen een leuke donatie mogen ontvangen
om aan een van onze vele activiteiten te kunnen besteden.

 

Wij danken Jo heel hartelijk voor deze mooie donatie.

DESM