DESM

AFGELASTINGEN

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM OVER DE GESLOTEN POORTEN EN HEKKEN TE KLIMMEN EN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VOETBALVELDEN. BIJ OVERTREDING KUNNEN ER SANCTIES VOLGEN VOOR BETROKKEN SPELERS
Ben Steijntjes

6 juni 2019 de Alpe d’Huez - Team Claudia ❤ DESM

Op vrijdag 27 juli 2018 is Claudia Göbbels - Effertz, echtgenote van Will en moeder van Levy, Jael en Rowi, allen lid van onze voetbalclub DESM oftewel de Moësdieêk, overleden aan de vreselijke ziekte kanker. Binnen 2 maanden heeft deze ziekte haar geveld.

DESM is een vereniging die naast het voetballen een andere bindende factor kent. Dat is namelijk de zeer sterke familiaire en vriendschappelijke band die we met elkaar hebben. Naast het gezamenlijk sporten en plezier maken, hoort hier helaas ook het delen van verdriet bij. Zoals bij het overlijden van Claudia.

Claudia’s overlijden, heeft weer eens aangetoond hoe betrekkelijk alles is en hoe belangrijk het is dat er geld wordt ingezameld om er voor te zorgen dat er blijvend onderzoek gedaan kan worden, zodat er uiteindelijk een toekomst kan ontstaan waarin er geen volwassenen of kinderen meer dood hoeven te gaan aan deze ziekte!

Om zelf ook een steentje bij te kunnen dragen en geld in te zamelen, willen we samen met zoveel mogelijk (oud)leden of ouders van jeugdleden op 6 juni 2019 de Alpe d’Huez te gaan beklimmen. Dit kan fietsend, wandelend of hardlopend gedaan worden. Hoe vaak je de berg wilt beklimmen bepaal je zelf.

In goed overleg met Will, Levy, Jael en Rowi mogen en zullen we de naam Team Claudia / DESM gaan voeren, waarbij Claudia symbool staat voor allen binnen de DESM-familie die lijden of hebben geleden aan deze vreselijke ziekte en ter nagedachtenis aan hen die er aan overleden zijn.

Op woensdag 5 september om 20.00 uur willen we in de kantine een korte bijeenkomst houden voor degene die interesse hebben om samen met ons deel te nemen. Op deze avond proberen we meer tekst en uitleg te geven. De avond start om 20.00 uur en we hopen op zoveel mogelijk deelnemers uiteraard.

Namens Will, Levy, Jael en Rowi bedanken wij jullie in ieder geval bij voorbaat, mochten jullie mee willen doen aan Alpe d’HuZes 2019.

 

Namens Team Claudia/ DESM

Rolf Bonten

Tom Lenders

Eric Lenders

DESM