DESM

AFGELASTINGEN

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM OVER DE GESLOTEN POORTEN EN HEKKEN TE KLIMMEN EN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VOETBALVELDEN. BIJ OVERTREDING KUNNEN ER SANCTIES VOLGEN VOOR BETROKKEN SPELERS
Ben Steijntjes

A.S. VRIJDAG 13 SEPTEMBER WERKMOMENT

Een 15-tal personen hebben zich aangemeld om a.s. vrijdag te komen helpen
op ons sportpark.

Samen gaan we aan de slag om enkele klussen af te
werken.

Een verzoek om tijdig (18.00 uur/18.15 uur) aanwezig te zijn omdat
het al vroeg donker is.

Voor de materialen is gezorgd.

Na afloop gaan we in
onze Hoeëskamer nog even nagenieten.

Als er nog gegadigden zijn om mee te
helpen, jullie zijn van harte welkom !!

DESM