DESM

AFGELASTINGEN

Grote Clubactie 2021 is van start
Inloopspreekuur Fysio Philipsen & Meijer
Verslag jaarvergadering 13 sept. 2021
Nieuwe vacatures - VV DESM
Ben Steijntjes

Vanaf 4 mei zijn de trainingen hervat voor de JO12 en jonger. Vanaf maandag 18 mei hervatten ook de trainingen voor JO13 tm JO19. Vanaf maandag 1 juni kunnen ook de trainingen van de senioren weer hervatten.

Beste Moeësdiêkers,

Vanaf heden mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders.

Naar aanleiding daarvan heeft het NOC*NSF, de sportbonden (KNVB in dit geval) en de gemeente Weert getracht alle voetbalclubs richting te geven hoe te handelen. Op de site van het NOC*NSF zijn adviezen en maatregelen gepubliceerd die clubs kunnen gebruiken. Ook is er nauw contact met de afdeling OCSW van de gemeente Weert, die ons hebben voorzien van een aantal maatregelen die zij willen dat wij treffen  (Gemeente Weert, 2020). Wij willen ons als DESM daar volledig aan conformeren.

Om die reden is er per 28 april een Coronawerkgroep in het leven geroepen bestaande uit Frank van Meijl (HJO), Remon Moonen (Bestuurslid), Tim Jacobs (Voorzitter Voetbalcommissie), John Peeters (Jeugdcoördinator) en Kevin Meijer (Vicevoorzitter Voetbalcommissie). Kevin Meijer zal namens DESM optreden als Corona-coördinator om contact te houden met de gemeente en andere betrokken partijen.

Hervatten trainingen vanaf maandag 4 mei voor JO-12 en jonger
Vanaf 4 mei willen wij de jeugdtrainingen t/m de JO-12 categorieën weer op gaan starten. Trainingsavonden hebben we gehandhaafd, de aanvangstijden zijn beperkt verschoven om spreiding mogelijk te maken in de aanloop van onze leden.

JO-13 / JO-19
Voor deze leeftijdscategorie worden voorlopig nog geen activiteiten georganiseerd. De werkgroep is de mogelijkheden voor deze leeftijdscategorie aan het inventariseren op dit moment.

Coronaprotocol
Om duidelijkheid te verschaffen aan trainers, ouders/verzorgers en sporters hebben wij een Coronaprotocol opgesteld. In dit protocol zijn de richtlijnen opgesteld die het mogelijk moeten maken om onze jeugd op een, voor iedereen, veilige manier te kunnen laten sporten. Wij vragen hierin dan ook ieders medewerking. In de bijlage treffen jullie het door ons opgestelde Coronaprotocol aan. We verzoeken jullie om deze aandachtig door te lezen en te handelen conform het protocol. 

Opvolgen Coronaprotocol
We verwachten van onze begeleiding, spelers en ouders dat de maatregelen worden opgevolgd. Alleen op deze manier kunnen we onze voetbalsport weer aanbieden en hopen we dat we snel weer op een normale manier aan de slag kunnen gaan. We hopen op eenieders medewerking en begrip.

In de komende periode zullen wij zo transparant mogelijk alle ontwikkelingen met jullie communiceren. Onze contactgegevens kun je vinden in het bijgevoegde Corona protocol. We zullen jullie vragen zo snel mogelijk proberen te beantwoorden.

Blijf gezond en met sportieve groet,

Werkgroep Corona v.v. DESM
voetbalzaken@desm.nl

CORONAPROTOCOL

INFO OUDERS / VERZORGERS

INFO TRAINERS / BEGELEIDERS / VRIJWILLIGERS

INFO SPORTERS

DESM