DESM

AFGELASTINGEN

Rolf Bonten stopt bij dames DESM
Joop Faessen nieuwe hoofdtrainer DESM
Ben Steijntjes

Contributie VV DESM in samenwerking met NIKKI

V.V. DESM heeft besloten om de inning van de contributiegelden te professionaliseren. Hiertoe zijn wij, net als ruim 200 andere sportverenigingen, een samenwerking aangegaan met het bedrijf NIKKI. Voor meer informatie over NIKKI kunt u een kijkje nemen op de website www.nikki.nl

NIKKI start in november 2022 met de inning van de contributie voor het seizoen 2022 - 2023

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. U ontvangt een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen. Ook is het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij de betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen worden er géén administratiekosten in rekening gebracht.

U ontvangt in begin november de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de contributie van het seizoen 2022-2023. Het kan zijn dat deze mail binnen komt bij uw ongewenste berichten. Gelieve deze dan ook te controleren.

Let op! In deze mail zit een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waarbij er dus géén administratiekosten in rekening gebracht worden.

In deze mail kunt u echter ook kiezen voor een betaling van de contributie in 10 maandelijkse termijnen. Indien u hiervoor kiest ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

Wanneer u medio november 2022 nog géén bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt.

Servicekosten bij termijnbetalingen

VV DESM heeft met NIKKI een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten uitsluitend in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.  

Vergoedingen via derden

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl

  • Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl
  • De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
  • De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.
  • NIKKI kan bij het uitblijven van betalingen een incassobureau inschakelen. Dit laatste gebeurt echter alleen in het uiterste geval en uitsluitend in overleg met het bestuur van V.V. DESM.

 NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste financiële pijlers van onze club met elkaar bewaken. De contributie is immers een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

 Bedankt voor uw medewerking!

 Bestuur V.V. DESM

DESM